Acatiste

Acatistul Nașterii Maicii Domnului

Condac 1: Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă...

Acatistul Sfântului Ierarh Luca al Crimeei

11 Iunie Troparul Sfântului Luca Doctorul, glasul 1: Propovăduitor al dreptei credințe, mărturisitor și arhiereu strălucit al pământului Crimeei, stâlp neclintit al ortodoxiei și...

Acatistul Sfântului Duh

Condac 1: Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatalui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște...