Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare şi Sfânt

Tropare:

Glas 1: Apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare ctitor de lăcășuri sfinte, Ștefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi și din necazuri.

Glas 2: Neînfricat apărător al dreptei credințe, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod Ștefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun si sfânt și te-a cinstit. Drept aceea noi pururea te avem întăritor credinței noastre ortodoxe și al țării ocrotitor, prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu.
Condacul 1

Apărătorului creștinătății, bine-credinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul încredințat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei creștine și al iertării celor ce i-au făcut rău, celui cinstit și iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod și apărător al creștinătății!

Icosul 1

Pe părintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a biruit dușmanii creștinătății și viață si-a pus-o în slujba lui Hristos, să-l laudăm toți credincioșii și cu dragoste să-i cântăm:

Bucură-te, părinte iubit al Moldovei;
Bucură-te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucură-te, om ales de Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvitorule al poporului tău;
Bucură-te, biruitorul pagânilor;
Bucură-te, bucuria creștinilor;
Bucură-te, soarele Moldovei;
Bucură-te, lauda Sucevei;
Bucură-te, barbăția ostașilor;
Bucură-te, biruitorul potrivnicilor;
Bucură-te, sluga buna și credincioasă a lui Hristos;
Bucură-te, apărătorul creștinilor ortodocsi;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 2

Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu și neamul tău, Sfinte Ștefane, te-ai arătat ca un trimis al Său poporului Moldovei. Și venind ca un sol al binecuvântării de sus, urmând povețelor Sihastrului Daniil, părintele tău, ti-ai chivernisit neamul și țara și i-ai făcut un suflet cu tine, evlavios și puternic, pentru care cântam: Aliluia!

Icosul 2

Sfântă s-a arătat a fi adunarea de pe Câmpia Dreptății, când Mitropolitul Teoctist împreună cu binecredincioșii creștini ai Moldovei, cereau să le fii domn. Și după ce ai fost uns, au mulțumit Părintelui ceresc, iar noi, prețuind faptele tale, îti cântăm așa:

Bucură-te, inima fierbinte pentru Dumnezeu;
Bucură-te, suflet din sufletul neamului tău;
Bucură-te, părintele celor năpastuiți;
Bucură-te, izbăvitorul celor robiti;
Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost rânduit;
Bucură-te, vlastar din rădăcină musatina;
Bucură-te, că poporul cu mare bucurie te-a primit;
Bucură-te, că părinte al lor te-au numit;
Bucură-te, că auzindu-ți glasul, toți s-au veselit;
Bucură-te, că Domnului au multumit;
Bucură-te, că ai strălucit pe Câmpia Dreptatii;
Bucură-te, că ai facut Moldova Poartă a Creștinătății;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 3

Bucuratu-s-a țara Moldovei pentru soarele ce i-a răsărit, că i-ai întărit hotarele, zidind cetăți cerești si pământesti. Și că o sluga a lui Hristos, Sfinte Ștefane, ți-ai adunat fiii sub aripile dreptei credințe, slăvind pe Dumnezeu, Cruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Mare tulburare s-a facut în inima dușmanilor Moldovei, mărite Ștefane, când stavila ai pus nelegiuirilor ce apăsau poporul. Dar având nădejdea în Dumnezeu, nu te-ai înfricosat de mânia lor, ci i-ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, te laudăm așa:

Bucură-te, nădejdea moldovenilor;
Bucură-te, întărirea creștinilor;
Bucură-te, purtătorule de grijă al celor săraci;
Bucură-te, că si pe cei bogați i-ai îndreptat;
Bucură-te, folositorul celor necăjiti;
Bucură-te, părtinitorul celor obidiți;
Bucură-te, că dreptate și mila ai împărțit;
Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut;
Bucură-te, că ai slobozit țara de amara robie;
Bucură-te, că ai umplut inimile de bucurie;
Bucură-te, că nu te-au înfricoșat amenințările pagânilor;
Bucură-te, că te-ai facut pilda tuturor creștinilor;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 4

Că ghimpele Apostolului Pavel, toata viață ai purtat rana primită la picior în lupta pentru eliberarea cetății Chilia, și aceasta ti-a fost spre a nu te mândri pentru marile daruri ce le-ai primit de la Hristos. Laudăm astfel, părinte, răbdarea, credința și faptele tale întru slava lui Dumnezeu, Căruia Îi cântam: Aliluia!

Icosul 4

Întarirea tarii Moldovei si a dreptei credințe a nelinistit pe Mahomed sultanul, antihristul acelor vremuri, care punând gând rau asupra neamului tau, a trimis împotriva multime de pagâni. Dar tu nu te-ai împutinat sufleteste, ci cu mare nădejde în Dumnezeu te-ai pregatit sa-i înfrunti. Iar noi, vazându-ti vrednicia, îti cântam:

Bucură-te, eliberatorul Cetatii Albe si Chilia;
Bucură-te, că le-ai adus acestora bucuria;
Bucură-te, că asemenea Patriarhului Iacob, rana în coapsa ai căpatat;
Bucură-te, că prin aceasta Apostolului Pavel te-ai asemanat;
Bucură-te, neînfricăt ostas al lui Hristos;
Bucură-te, luminat conducător de osti;
Bucură-te, Voievod al Marelui Împarat;
Bucură-te, că Mahomed nu te-a spăimântat;
Bucură-te, stâlp neclintit al răbdării;
Bucură-te, că de bărbătia ta poporul s-a minunat;
Bucură-te, că Hristos ti-a fost pavaza și scut;
Bucură-te, că numai de Dumnezeu te-ai temut;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 5

Că un nou Ghedeon te-ai arătat, Sfinte Ștefane, învingând multimile pagânilor în mlastinile Vasluiului, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, care S-a arătat a fi alaturi de tine, întunecând vazduhul si cugetele lor, usurându-ti astfel biruinta. Iar noi, vazând minunea aceasta, împreuna cu tine cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Patru zile de post si rugăciune ai rânduit în toata țara Moldovei, Binecredinciosule Ștefane, drept mulțumire pentru biruinta dobândita. Iar întreaga creștinătate, cunoscând că Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te-a numit, aducându-ți laude că acestea:

Bucură-te, că tărie de la Hristos ai luat;
Bucură-te, căci cu lacrimi Domnului I-ai multumit;
Bucură-te, că în Moldova patru zile de post ai rânduit;
Bucură-te, că toată creștinătatea s a Bucurat;
Bucură-te, că faptelor tale toți au râvnit;
Bucură-te, că Apusul vrednic conducător te-a numit;
Bucură-te, că papa Sixt te-a laudat;
Bucur-te, că păgânătatea s-a întristat;
Bucură-te, că pe Soliman Pașa l-ai biruit;
Bucură-te, că grumazul lui Mahomed Antihrist l-ai smerit;
Bucură-te, că mândria acestora tu o ai sfarâmat;
Bucură-te, că începătorul rautății s-a rusinat;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 6

Hristos ti-a fost întărire, scăpare si izbăvitor din toate rautățile, că nu sufereau, mărite, vrăjmașii văzuți si nevăzuți dragostea ta către Dumnezeu. Dar cu darul Sau i-ai biruit și drept mulțumire, ai zidit biserici si mănăstiri mai multe decât numarul luptelor tale, în care necontenit se aduce lauda lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Patruzeci si sapte de ani ai cârmuit țara Moldovei cu multa dragoste si daruire, neavând odihna din partea dusmanilor. Prin multele razboaie ce-ai purtat, adevarat marturisitor al credinței te-ai arătat, iar ostenii tai s-au facut adevarăți mucenici. Pentru vrednicia si ostenelile tale, lauda si mulțumire îti aducem cântând:

Bucură-te, străjer neobosit al creștinilor;
Bucură-te, înfricoșat dușman al pagânilor;
Bucură-te, că începătorul răutății nu te-a biruit;
Bucură-te, că pe Antihrist cu crucea lui Hristos l-ai lovit;
Bucură-te, că atunci când Dumnezeu te-a smerit, nu te-ai răzvrătit;
Bucură-te, că numai în brațul Lui ai nădăjduit;
Bucură-te, mărturisitorul credinței;
Bucură-te, că pe oșteni, dragostea de Dumnezeu i-ai învățat;
Bucură-te, că pentru Acesta viață si-au dat;
Bucură-te, că mucenici Domnului s-au făcut ;
Bucură-te, că biserici ai zidit pe osemintele lor;
Bucură-te, că acestea ne sunt nepretuit odor;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 7

Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită, din copilărie te-a ocrotit, si cinstindu-o că pe Maică Vietii, ai avut-o acoperământ. Iar în încercările tale, ti-a fost de-a pururea mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu, Căruia Îi cântăm si noi: Aliluia!

Icosul 7

Vrând sa arățirecunostinta pentru facerile de bine primite, ai pus sa se zidească biserici si mănăstiri în cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le-ai împodobit cu icoane ale preacinstitului ei chip, căruia și noi cu dragoste ne închinăm, iar pe tine, Mărite Ștefane, te laudăm așa:

Bucură-te, că pe Maică Domnului o ai cinstit;
Bucură-te, că sub acoperământul ei te-ai odihnit;
Bucură-te, că de vederea ei te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Fecioara Maria a iubit mult poporul tau;
Bucură-te, că prin mijlocirile ei, ai căpatat mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin fapte ti-ai arătat dragostea față de ea;
Bucură-te, că mănăstirile cele mai frumoase în numele ei le-ai zidit;
Bucură-te, că în acestea, chipul ei cu maiestrie s-a zugrăvit;
Bucură-te, că mănăstirea Putna, Adormirii ei ai închinat;
Bucură-te, că în triptic icoana i-ai purtat;
Bucură-te, trandafir în grădina Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, pururea rugător pentru neamul tău;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 8

Că stâlpul cel de foc ce povățuia poporul ales în vremea lui Moise prin pustie, ti s-a făcut ție Sfânta Cruce a lui Hristos, Ștefane Voievod. Pe aceasta având-o semn de biruința și arma puternică, ai învins puterea vrăjmasilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Fiind apărător al creștinătății, ai chemat, Slavite, de nenumărate ori în rugăciunile tale pe sfintii mucenici, si acestia ti s-au arătat, aducându-ti în dar biruința de la Dumnezeu, iar noi te laudăm asa:

Bucură-te, al mucenicilor cinstitor;
Bucură-te, că de vederea lor te-ai învrednicit;
Bucură-te, că Sfântul Gheorghe ti-a fost ocrotitor;
Bucură-te, că Sfântul Dimitrie în ajutor ti-a venit;
Bucură-te, că pe Sfântul Procopie l-ai avut întaritor;
Bucură-te, al nevointei lor urmator;
Bucură-te, că asemenea cu mucenicii pe Hristos ai marturisit;
Bucură-te, că din Crucea Lui putere ai primit;
Bucură-te, că prin aceasta ai privit la Hristos;
Bucură-te, că marelui Constantin te-ai asemanat;
Bucură-te, că împreuna cu mucenicii te-ai numarat;
Bucură-te, că sfintii ajutor ti-au dat;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 9

Te-ai veselit, mărite Voievod, împreună cu povățuitorul tău iubit, Sfântul Daniil Sihastru, pentru că Dumnezeu a pogorât pe cei puternici si a ridicăt pe cei smeriți. De aceea, drept jertfa de mulțumire ai înaltat Domnului altar sfânt, întru care să se aducă neîncetat lauda lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Duhovnic iscusit s-a dovedit a fi Sfântul Daniil, că înzestrat cu înainte vedere a știut a te îndruma în acele vremuri la slujire sfânta, Voievodule Ștefane, si tu, ascultator facându-te, ai împlinit cu credincioșie cele ce Dumnezeu printr-însul îți grăia, iar noi, fiii tai, îti aducem laude că acestea:

Bucură-te, ucenic al sfântului Daniil;
Bucură-te, al poruncilor lui împlinitor;
Bucură-te, că întru toate povata ai luat de la el;
Bucură-te, că Dumnezeu printr-însul ti-a vorbit;
Bucură-te, că în necăzuri te-a sprijinit;
Bucură-te, că dupa sfatul lui, biserici si mănăstiri ai zidit;
Bucură-te, că pe el l-ai cinstit că sfânt;
Bucură-te, că l-ai avut mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, că de razbunarea lui Mahomed el te-a prevenit;
Bucură-te, că rugăciunea lui în lupta te-a întarit;
Bucură-te, desavârsit ascultător;
Bucură-te, de monahi iubitor;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 10

Multe mănăstiri din Sfântul Munte Athos ai ctitorit și sprijinit, dându-le cele de trebuință la rezidirea și înfrumusețarea lor. Sfintele locășuri din Constantinopol, Armenia și Țara Sfânta s-au Bucurăt de daniile tale, iar în Muntenia si Transilvania cetăți si biserici ai înăltat, facând pământul românesc grădina preafrumoasă a lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Biserică drept slăvitoare nu s-a întarit niciodata mai mult că în vremea ta, Sfinte Ștefane, că locăsuri sfinte ai zidit, împodobindu-le cu icoane facătoare de minuni, cărti de slujba si odoare. Iar acum, primește de la noi aceasta cântare de mulțumire:

Bucură-te, întaritorul Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii străbune înnoitor;
Bucură-te, întâiule între ctitori;
Bucură-te, că din Manastirea Putna, Ierusalim al neamului românesc ai facut;
Bucură-te, că prin a ta grija Voronetul s-a zidit;
Bucură-te, că si Manastirea Neamtului din temelii o ai înnoit;
Bucură-te, ctitorul bisericii din Feleac;
Bucură-te, că pân-la apa Nistrului biserici ai înaltat;
Bucură-te, că între ctitori, la Căpriana esti pomenit;
Bucură-te, miluitorul mănăstirilor din Muntele Athos;
Bucură-te, că manastirea Zograful cu daniile tale s-a împodobit;
Bucură-te, că aceasta jertfa e bine placuta lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 11

În pisanii si scrisori te-ai numit rob al lui Hristos, înfrângerile le-ai pus pe seama pacătelor tale si prin aceasta trufia o ai călcăt. Iar Dumnezeu, privind la smerenia ta, Slavite, te-a îmbogatit cu daruri sfinte, si tu cu dragoste ai cântat: Aliluia!

Icosul 11

Cu haina smereniei te-ai îmbracăt, urmatorule al lui Hristos, si pe aceasta temelie ai pus-o tuturor faptelor bune. Gresitilor iertare le-ai daruit, pe cei din robie i-ai slobozit, rasplata dupa masura slujirii ai împartit si asa, cu dreptate ai domnit, iar noi te laudam asa:

Bucură-te, plinitorul smereniei;
Bucură-te, că aceasta cumpana dreapta ti-a fost;
Bucură-te, că Hristos cu daruri sfinte te-a îmbracăt;
Bucură-te, chip de creștinească faptuire;
Bucură-te, pilda de milostivire;
Bucură-te, că pe cei gresiti ai iertat;
Bucură-te, îndurare neajunsa;
Bucură-te, izvor al dreptatii;
Bucură-te, a robitilor slobozire;
Bucură-te, că poporul te-a numit “cel Mare”;
Bucură-te, că din viață că sfânt ai fost cinstit;
Bucură-te, că prin toate acestea ai strălucit;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 12

Deschizându-ti inima la cuvintele apostolesti: “Pentru mine viață este Hristos și moartea un câstig”, din vreme la Putna ti-ai pregătit mormântul, în care dupa adormire asezat fiind, cu bucurie te cinstim cântând: Aliluia!

Icosul 12

Strămutându-te la lacășurile de veci, părintele si duhovnicul tau, sfintitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoti si binecredinciosii Moldovei, pe brate te-au purtat spre Putna, cinstindu-te dupa cuviinta. Iar noi te-am aflat neîncetat rugator către Dumnezeu si de-a pururea ocrotitor, pentru care îti cântam unele că acestea:

Bucură-te, părinte, că ceasul mortii mai dinainte l-ai stiut;
Bucură-te, că sfârsit bun si după lege ai avut;
Bucură-te, că la moarte testament sfânt ne-ai întocmit;
Bucură-te, că atunci si stihiile te-au prohodit;
Bucură-te, că de noi nu te-ai despartit;
Bucură-te, cel ce în ceata binecredinciosilor împarăți salasluiesti;
Bucură-te, cel ce împreuna cu sfintii te veselesti;
Bucură-te, că preamaresti Sfânta Treime împreuna cu ei;
Bucură-te, că prin minuni ne vii în ajutor;
Bucură-te, că te-ai arătat mult folositor;
Bucură-te, că în ziua prăznuirii tale la mormântul tau pe toți ne unesti;
Bucură-te, că în cer smeritele noastre rugăciuni le primesti;
Bucură-te, Sfinte Ștefane, Binecredincios Voievod si apărător al creștinătății!

Condacul 13

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ștefane, zideste în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici si mănăstiri; biruiește duhurile rele care ne războiesc, precum ai biruit mulțimile de păgâni; ocrotește-ne cu rugăciunile tale și cu darul cel dat ție de Hristos precum ai ocrotit pe creștinii din vremea ta, că împreună să cântam lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1 ( Pe părintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu …) si Condacul 1Apărătorului creștinătății, bine-credinciosului Voievod al Moldovei  , …).

Rugăciune

Sfinte părinte Ștefane, al nostru apărător si grabnic folositor, pleacă-te spre rugăciunea ce o înaltam către tine, noi, nevrednicii tai fii. Cunoastem îndraznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, si precum Acesta ți-a ascultat rugăciunile, asa auzi-ne si pe noi în aceasta zi când chemam numele tau.
Da Bisericii pacea ce o ai râvnit, întareste credința slabita de ispitele acestui veac, surpa eresurile, iar noua tuturor lumineaza-ne călea mântuirii, că împreuna cu tine în locăsurile cele ceresti sa ne Bucurăm de-a pururi în veci. Amin.

Rugăciune la mormântul Sfântului Ștefan Voievodul Moldovei

Sfinte Mare Voievodule Ștefane, Părintele neamului românesc, primește această lauda pe care noi, nevrednici urmași ai urmașilor tai, o aducem ție cu umilința. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreaga sfânta moștenirea ta, lăsata nouă cu multă trudă și credința tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu mulțimile pagânilor la această Poartă a creștinătății, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce o înălțam la tine, ajută-ne împotriva celor care ne-au coplesit nu cu palosul, ci cu viclenia si minciuna. Și precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrânt, asa ridică și neamul tau deasupra potrivnicilor. Fii apărător și grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întărește-ne credința slabită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile și pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar noua, luminează-ne calea mântuirii, că împreună cu tine să ne Bucurăm în Patria cerească, laudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

 

 

S-ar putea să vă placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *