Soborul Sfinților Șaptezeci de Apostoli

În luna Ianuarie, ziua a patra facem pomenirea Soborului Sfinților Șaptezeci de Apostoli

Domnul a ales 12 apostoli, care au fost ucenicii cei mai apropiați de Hristos, însă Mântuitorul a ales și alți 70 de apostoli mai mici, ca să-i trimită la propovăduire. Cei 70 de apostoli erau:

Sfântul Iacob, fratele Domnului ( ruda Domnului)

Acesta a fost întâiul episcop al Ierusalimului, pe care evreii l-au aruncat de pe aripa templului și cu pietre l-au rănit și fiind lovit cu un lemn în cap, s-a sfârșit.

Sfântul Marcu Evanghelistul

Acesta a scris Evanghelia care-i poartă numele îndemnat fiind de verhovnicul Domnului, Sfântul Petru care l-a și așezat ca episcop în Alexandria. Acolo închinătorii la idoli l-au legat cu o funie, apoi târându-l și bătându-l cu pietre, Domnul I s-a arătat și chemându-l la slava cea cerească, așa și-a dat duhul.

Sfântul Luca Evanghelistul

Acesta a scris Sfânta Evanghelie istorisită de vasul cel ales al Domnului , de Sfântul Apostol Pavel. De asemenea, a scris și Faptele Apostolilor și după multe osteneli și-a sfârșit apostolia mucenicește, în Teba Beoției.

Sfântul Cleopa

Acesta este cel care a călătorit cu Luca la Emaus și l-a văzut pe Domnul după înviere,  iar după o vreme, evreii l-au ucis în aceeași casă, unde a cunoscut pe Hristos înviat, prin frângerea pâinii.

Sfântul Simeon, ruda Domnului

Acesta, după Iacob a fost al doilea episcop al Ierusalimului și pentru Hristos a fost răstignit și așa și-a luat sfârșitul.

Sfântul Varnava, cel numit astfel de apostoli, iar mai înainte se numea Iosie

Acesta cu Sfântul Apostol Pavel a slujit Cuvântului mai întâi în Roma, iar mai apoi a ajuns episcop în Mediolan. În patria sa, insula Ciprului a fost ucis de evrei și de elini cu pietre.

Sfântul Iosie sau Iosif, numit și Varsava și Iust

Acesta a fost numărat împreună cu Matia, după Iuda cel căzut, fiind pomenit în Faptele Apostolilor. Se povestește că acest Iosie este fiul lui Iosif, păzitorul Fecioarei Maria, ca și iacob, Simeon și Iuda (nu Iscarioteanul). El a fost pus episcop în Eleuteropolis, unde s-a sfârșit mucenicește.

Sfântul Tadeu

Acesta a fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul, mai apoi al lui Hristos, fiind altul decât Sfântul Apostol Iuda Tadeul, care se numește și Levi, unul din cei 12 Apostoli. După multe osteneli a adormit întru Domnul în Berit, cetatea Feniciei.

Sfântul Anania

Acesta este cel care l-a botezat pe marele Pavel, fiind episcop în Damasc, iar în Eleuteropolis și-a sfârșit alergarea și fiind ucis cu pietre, s-a dus către Domnul nostru Iisus Hristos, pe Carele L-a văzut stând în cerurile cele deschise.

Sfântul Ștefan, întâiul mucenic și arhidiacon

Acesta a fost ucis cu pietre de către evrei și astfel s-a dus către Domnul nostru Iisus Hristos, pe carele l-a văzut stând în cerurile cele deschise.

Sfântul Filip

Acesta a fost unul din cei șapte diaconi, care a botezat pe Simon vrăjitorul în Samaria și pe famenul Candachiei, el a fost episcop în Tralia Asiei și luminând pe mulți în credință, a trecut la adânci bătrânețe la viața cea neîmbătrânită.

Sfântul Prohor

Și acesta a fost unul din cei șapte diaconi, fiind împreună călător cu Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu și părtaș la ostenilile sale. A fost episcop în Nicomidia, cetatea Bitiniei, apoi propovâduind pe Hristos în Antiohia, mucenicește s-a săvărșit.

Sfântul Nicanor

La fel și acesta a fost din cei șapte diaconi, iar în aceeași zi în care a fost ucis întâiul Mucenic Ștefan, după cum se scrie în Faptele Apostolilor, atunci fiind prigoană mare asupra Ierusalimului a fost ucis împreună cu două mii din cei ce credeau în Hristos.

Sfântul Timon

De asemenea, și acesta a fost din cei șapte diaconi, fiind episcop în cetatea Bostrica din Arabia și, propovăduind numele lui Hristos, a pătimit multe de la iudei și de la elini. Fiind aruncat într-un cuptor aprins a ieșit viu, nevătămat, apoi s-a dus către Domnul.

Sfântul Parmena

Totodată, și acesta a fost din cei șapte diaconi, săvărșind slujba cea încredințată lui de apostoli, iar mai apoi  și-a dat sfârșitul mucenicește.

Sfântul Timotei

Acesta s-a ostenit întru buna vestire cu Sfântul Pavel, care i-a trimis două epistole, a fost episcop în Efes, iar la praznicul elinesc, ce se numea Katagoghion și a luat plata prin mucenicie.

Sfântul Tit

De asemenea, și acesta s-a ostenit împreună cu Sfântul Pavel care i-a și trimis o epistolă, fiind episcop al Gortinei, în Creta.

Sfântul Filimon

Acesta a fost episcop de Gaza,  totodată a primit o epistolă- scrisooare de la marele Pavel.

Sfântul Onisim

Despre acesta se vorbește în epistola către Filimon a Sfântului Apostol Pavel.  A fost chinuit de către Tertul, eparhul Romei și s-a sfârșit în Puteoli.

Sfântul Epafras

A fost episcop în Colose, în Biserica Laodiceii și în Ierapole, apoi a fost la Roma în lanțuri alături de Pavel, fiind pomenit de acesta în epistolele sale.

Sfântul Arhip

Acesta a fost după Epafras episcop în Colose.

Sfântul Sila

Acesta s-a ostenit mult cu Pavel în călătoriile acestuia, iar mai apoi a fost episcop în Corint și așa s-a dus către Domnul.

Sfântul Silvan

Acesta cu Sfântul Pavel a propovăduit Evanghelia, apoi a fost episcop în Tesalonic și după multe nevoințe s-a mutat la Domnul.

Sfântul Crescent

De asemenea, și acesta a fost trimis de Pavel să propovăduiască pe Hristos, apoi a fost episcop în Galatia și a murit mucenicește pe vremea împăratului Traian.

Sfântul Crisp

Acesta a fost botezat de marele Pavel, mai apoi a ajuns episcop în Eghina.

Sfântul Epenet

Acesta este pomenit de Sfântul Pavel în epistola către romani, fiind așezat episcop în Cartagina.

Sfântul Andronic

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Panonia.

Sfântul Stahic

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Arghiropolis, în Bizanț.

Sfântul Amplie

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Diospol și în cetatea Odessos, unde a fost ucis de elini.

Sfântul Urban

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Macedonia, unde a murit ca mucenic.

Sfântul Narcis

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Atena.

Sfântul Apelie

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Heracleea.

Sfântul Aristobul

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Bretania, unde a și pătimit..

Sfântul Irodion

Acesta este amintit de Sfântul Pavel fiind numit episcop în Patras.

Sfântul Agab

Acesta este amintit în Faptele Apostolilor și avea darul prorociei, spunând prin insuflarea Duhului Sfânt despre Pavel, că va fi legat de iudei în Ierusalim și va fi dat pe mâna neamurilor.

Sfântul Ruf

Acesta este amintit de Sfântul Pavel fiind rânduit episcop în Teba.

Sfântul Asincrit

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Ircania, din Asia.

Sfântul Flegon

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Maraton, în cetatea Traciei.

Sfântul Hermes

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Filipopoli.

Sfântul Patrova

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Neapole și în Puteoli ( Italia).

Sfântul Hermas

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Dalmația.

Sfântul Linos

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Roma.

Sfântul Gaius

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Efes, după Sfântul Timotei.

Sfântul Filolog

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop de Sfântul Apostol  Andrei în Sinope.

Sfântul Lucius

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Laodiceea Siriei.

Sfântul Iason

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Tars.

Sfântul Sosipatru

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Iconiu.

Sfântul Olimpan

Acesta este amintit de Sfântul Pavel,  urmând Sfântului Apostol Petru, până la pătimirea acestuia pe cruce, iar el a luat mucenicia prin sabie împreună cu Sfântul Apostol Irodion de la Nero, împăratul pâgăn al Romei.

Sfântul Tertius

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Iconiu, al doilea după Sfântul Sosipatru.

Sfântul Erast

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind iconom al Bisericii Ierusalimului, apoi rânduit episcop al Paneadei.

Sfântul Cvartus

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Beirut.

Sfântul Evod

Acesta a fost episcop în Antiohia, după Sfântul Apostol Petru. Este pomenit de Sfântul Ignatie în epistola sa către antiohieni.

Sfântul Onisifor

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind rânduit episcop în Colofon și în Cirene.

Sfântul Clement

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Roma, după episcopii Lin și Cilit, apoi a fost surghinit în Chersones, unde s-a sfârșit mucenicește prin înecare în mare.

Sfântul Sostene

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind întors la credință de acesta și mai apoi rânduit episcop în Colofon.

Sfântul Apolo

Acesta este amintit în Faptele Apostolilor, fiind episcop în Smirna, mai înainte de Sfântul Policarp.

Sfântul Tihic

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Colofon,  după Sfântul Sostene.

Sfântul Epafrodit

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Adriania.

Sfântul Carp

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind episcop în Veria Traciei.

Sfântul Codrat

Acesta a fost episcop în Atena șî în Magnesia, luând mucenicia de la atenieni pe vremea împăratului Adrian.

Sfântul Marcu

Acesta se numește și Ioan, fiind pomenit în Faptele Apostolilor. A fost episcop în Biblos, din Fenicia, și umbra lui gonea bolile.

Sfântul Zina

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Diospoli.

Sfântul Aristarh

Acesta este amintit în Faptele Apostolilor , dar și de Sfântul Pavel fiind episcop în Apameia Siriei.

Sfântul Pudențiu

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind un roman dreptcredincios care a primit în casa sa pe cei doi corifei ai apostolilor, pe Petru și pe Pavel, casă ce s-a schimbat mai apoi în biserică.

Sfântul Trofim

Acesta este amintit în Faptele Apostolilor , dar și de Sfântul Pavel fiind tăiat la Roma de ctre Nero, împreună cu Aristarh și cu Pudențiu.

Sfântul Marcu

Acesta era nepotul lui Barnaba și a fost episcop în Apolonia.

Sfântul Artemas

Acesta este amintit de Sfântul Pavel, fiind numit episcop în Listra.

Sfântul Acvila

Acesta este amintit în Faptele Apostolilor , dar și de Sfântul Pavel fiind episcop în Heracleea, iar în Asia și în Ahaia propovăduind pe Hristos a fost ucis de necredincioși.

Sfântul Fortunat

Acesta este amintit de Sfântul Pavel în Epistola I către Corinteni și a câștigat viața cea veșnică prin propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Sfântul Ahaic

Acesta este amintit de Sfântul Pavel tot în aceeași epistolă ca și Sfântul Fortunat.

Pâna aici se împlinește numărul celor 70 de apostoli la care se adaugă încă și aceștia doi:

Sfântul Dionisie Areopagitul

Acesta este amintit în Faptele Apostolilor , fiind întâi episcop al Atenei, mai apoi a propovăduit în Galia și acolo i s-a tăiat capul.

Sfântul Simeon, numit și Niger

Acesta este amintit în Faptele Apostolilor. fiind numărat de Sfântul Epifanie scriitorul în ceata sfinților apostoli.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2013

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...