Sfântul Proroc Maleahi

În luna Ianuarie, ziua 3 facem pomenirea Sfântului Proroc Maleahi

Acesta s-a născut în Sofi din seminția lui Zabulon, după întoarcerea din robia babiloniană.

A prorocit despre venirea Domnului, despre înfricoșata judecată. Maleahi se tâlcuiește ,,înger”, nume ce i s- a dat de tot poporul pentru faptul că era cu foarte bunăcuviință și trăia în curăție și sfințenie.

Sfântul Proroc Maleahi vorbea față în față cu îngerul Domnului, precum cineva grăiește cu prietenul său. A fost mai în urmă decât toți prorocii, pentru că n- a fost după dânsul altul în Israel. El a murit de tânăr și a fost îngropat la un loc cu părinții lui în satul său.

Tot în această zi, Sfântul Mucenic Gordie

Mucenicul lui Hristos, Gordie s-a născut în cetatea Cezareei din părinți creștini. Ostașul Gordie a slujit în oastea pământească, căci era sutaș (adică comandant peeste 100 de ostași), dar a lepădat brâul ostășesc atunci când a văzut slujirea la idoli ce se făcea pe vremea împăratului păgân Liciniu, iar creștinii erau prigoniți.

Deci, Gordie s-a retras în munte unde a petrecut în nevoință, în privegheri și în rugăciuni. Atunci când Domnul L-a chemat să mărturisească, s-a pogorât din munte, dându-se pe sine la chinuri celor cei prigoneau pe creștini.

Voievodul cetății s-a mâniat pentru îndrăzneala lui Gordie și deși l-a amăgit cu multe daruri ca să se lepede de Hristos, ostașul Domnului a rămas tare în credință.

Sfântul Gordie a primit sentința de a fi executat prin tăiere cu sabia și mergând spre locul hotărât și-a făcut semnul Sfintei Cruci și a mers la moarte fără frică în suflet, neschimbându-și fața cea luminoasă.

Astfel ostașul lui Hristos a mers la locul de odihnă veșnică, luând răsplata de la Domnul pentru ostenelile și nevoințele sale mucenicești.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2013

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...