Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron

Întru această lună, ziua a șapteprezecea Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron

Acest sfânt era din cetatea Amasiei, care se numea Mialon, fiind pus de împărații prigonitori mai mare peste ceata ce se numea Legheon, ceată care număra 893 de ostași și  se mai chema și Margariți, adică tari și puternici.

Sfântul Teodor, fiind creștin, a vrut să afle când este voia lui Dumnezeu să mărturisească numele Lui. Deci, s-a dus în pădurea, de lângă Evhaita și a acolo, întrarmându-se cu puterea Sfintei Cruci a ucis un balaur, cunoscând astfel că, a sosit ceasul să-l mărtuisească pe Hristos.

Venind generalul Vringa cu ostașii lui, s-au dus să jertfească idolilor, însă mucenicul lui Hristos, Teodor a rămas în cortul său, aflându-se astfel că este creștin.

După câteva zile, a venit Teodor noaptea și a ars capiștea idolească, pentru aceasta a fost prins și dus la ighemonul Puplie care a poruncit să-l bată, după care a fost aruncat în temniță ca să moară de foame. Acolo, Domnul Hristos I s-a arătat, spunându-i să îndrăznească, pentru că i s-a pregătit altă viață nepieritoare și veșnică în ceruri.

Fiind scos Teodor din temniță și nejertfiind idolilor a fost dat la multe chinuri, după care a fost osândit la arderea în foc. Văpaia care-l ardea s-a făcut ca o lumânare, încât numai a înconjurat trupul sfântului, dar nu l-a vătămat deloc, din iconomia lui Dumnezeu, și așa și-a dat sfântul său suflet în mâinile Domnului. Moaștele mucenicului au fost duse de o femeie creștină, anume Evsevia în cetatea Evhaita, avându-l drept doctor sufletesc și trupesc.

După mulți ani, în vremea lui Iulian Apostatul, acesta a vrut să spurce toate bucatele întregii cetăți a Constantinopolului cu sângele idolilor, chiar în prima săptămână a Postului Mare. Dar, iubitorul de oameni, Dumnezeu a trimis pe mucenicul Teodor Tiron la arhiereul Evdoxie, al capitalei Bizanțului care i-a spus, ca nimeni din creștini să nu mănânce din cele spurcate, ci să mănânce colivă făcută din grâu fiert.

De atunci, dreptcredincioșii creștini din toată lumea, în sâmbăta întâi a Marelui Post săvârșesc pomenirea minunii ce s-a făcut atunci cu coliva și-l cinstesc pe răbdătorul de chinuri, Marele Mucenic Teodor Tiron.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Februarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2012

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...