Sfântul Atanasie cel Mare

În luna Ianuarie, ziua a optsprezecea facem pomenirea Sfântului Sfințitului Atanasie Mărturisitorul, arhiepiscopul Alexandriei

Acesta avea patrie cetatea Alexandria Egiptului și părinți dreptcredincioși care viețuiau după Dumnezeu. Fiind el copil și jucându-se cu alții de vârsta lui, pe aceia îi boteza cu apă din mare, iar copiii l-au hirotonit episcop, arătând slujirea lui după Dumnezeu.

După ce a mai crescut Atanasie și a învățat carte a fost adus de părinți la patriarhul Alexandru care văzând darul lui Dumnezeu în el, l-a făcut cleric.

Atunci Biserica lui Dumnezeu se lupta cu eresul lui Arie, adunându-se Întâiul Sinod a toată lumea în cetatea Niceea, la care a venit și Atanasie, fiind diacon al Bisericii alexandrinilor, împreună cu Alexandru, episcopul lui. Deci, au biruit pe acel eretic și l-au osândit, însă Arie și ereticii lui au primit milă de la marele împărat Constantin care i-a trimis la locurile lor.

Venind Arie în Alexandria, Sfântul Atanasie îi sta împotrivă ca un apărător al dreptei credințe și următor în scaunul episcopal lui Alexandru care răposase, neprimindu-l la împărtășire bisericească, deși acela avea scrisori împărătești ca să fie primit.

Sfântul Atanasie a stat cu tărie împotriva tuturor vicleșugurilor acelor eretici, chiar a fost izgonit în surghiun din scaunul episcopal de mai multe ori, însă cu ajutorul Domnului a risipit sfaturile lor. Despre ereticul Arie, aflăm cum a  crăpat, căci mergând el pentru necesitățile fiziologice, a murit acolo plesnindu-i pântecele, vădindu-se astfel judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, care n-a uitat de robul său, Atanasie, cel prigonit pentru Hristos.

După multe osteneli și nevoințe nu puține, bătrânul ostaș al lui Hristos, Atanasie s-a odihnit întru Domnul și s-a dus către părinții săi, către patriarhi, către proroci, către apostoli, către mucenici, către mărturisitori, căci s-a nevoit ca ei pe pământ.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Chiril, arhiepiscopul Alexandriei.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2013

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...