Sfânta Cuvioasa Eusebia din Roma, care s-a numit Xenia, adică străina și Sfânta Xenia din Sankt Petersburg

Luna Ianuarie, ziua a douăzeci și patra, Cuvioasa Eusebia, care s-a numit și Xenia

A fost în Roma cea veche un bărbat slăvit și vestit, unul din cei mai mari senatori, care era creștin dreptcredincios și avea numai o fiică, pe care o păzea ca lumina ochilor, anume Eusebia. Dacă a venit vremea să fie logodită, părinții ei i-au găsit un tânăr de bun neam și au hotărât ziua în care să fie săvârșită legiuita nuntă. Însă, tânăra fecioara, dorea după Mirele cel nestricăcios, deci împreună cu două slujnice credincioase s-a hotârât să se înstrăineze de toate cele din lume și să trăiască viață curată.

Prin urmare, Eusebia a plecat pe ascuns de la părinții ei împreună cu cele două roabe ale sale pe care le-a numit surori și au fugit în Alexandria, în insula Cos, unde și-a schimbat și numele în Xenia, care se tâlcuiește străină, ca una ce s-a înstrăinat de toate. Acolo, rugându-se lui Dumnezeu să le trimită un om plăcut Lui, au găsit un bătrân monah, pe nume Pavel, care le-a devenit părinte duhovnicesc. Acesta, a luat cu sine pe cele trei fecioare, în cetatea Milasa, unde Xenia cu aurul ce luase de acasă a zidit o biserică nu mare, în numele Sfântului și marelui Mucenic Ștefan și în scurtă vreme acolo s-a așezat o mănăstire de maici.

Nimeni n-a cunoscut, până la sfârșitul ei de unde era Xenia, iar cuviosul Pavel care le era egumen, le spunea celor care întrebau despre ele că le-a luat de pe insula Cos, de aceea și mănăstirea se numea la fel.

Nu după multă vreme, Chiril, episcopul cetății a adormit întru Domnul, iar cuviosul Pavel a fost ales în scaunul episcopal al acelei cetăți. Pe Xenia, a sfințit-o diaconiță, căci în trup fiind, ducea viață îngerească, de înfrânarea ei se temeau și diavolii, iar celorlalte maici le era povățuitoare ca una ce se suise spre pustniceasca desăvârșire.

Când s-a apropiat vremea plecării din această viață vremelnică, cuvioasa Xenia a chemat toate surorile și le-a rugat s-o pomenească în rugăciunile lor, asemenea și episcopului Pavel să-i spună să-i pomenească străinătatea ei.

După trecerea Xeniei la Domnul, nu după multă vreme a plecat după dânsa și una din fostele ei roabe, iar mai apoi, când era să moară și cea doua, au venit monahiile și au rugat-o să-le spună toate faptele cuvioasei. Iar aceasta, le-a spus cu de-amănuntul toate cele despre sfânta și toți s-au înștiințat despre viața cea neștiută a miresei lui Hristos, Xenia.

Tot în această zi, Sfânta Xenia din Sankt Petersburg

Fericita Xenia s-a născut la începutul secolului al-XVIII-lea și a fost căsătorită cu colonelul Andrei Feodorovici Petrov. Murind soțul ei pe neașteptate, fără a fi pregătit creștinește, tânăra văduvă, la doar 26 de ani, s-a hotărât să renunțe la toate și să se prefacă nebună, pentru a-L îndupleca pe Dumnezeu să-I ierte bărbatul.

Astfel, vreme de 45 de ani, Xenia a trăit fără de adăpost în marea capitală a Rusiei, îndurând ocările și batjocurile oamenilor. Însă, după o vreme, oamenii au observat că, nebuna Xenia avea darul înainte vederii, așa că au început s-o cinstească.

S-a mutat la Domnul la vârsta de 71 de ani, iar mormântul ei a devenit loc de pelerinaj, multe minuni petrecându-se acolo spre slava lui Dumnezeu.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2013

Editor: George Cismaru

 

S-ar putea să vă placă și...