Denia de Joi

Denia care se ține miercuri seara este Utrenia Sfintei şi Marii Joi când sunt pomenite patru momente din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos: spălarea de către El a picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, rugăciunea lui Iisus din grădina Ghetsimani şi vânzarea Domnului de către Iuda fariseilor, pe treizeci de arginți.

Denia de Joi, Ziua Cinei cele de Taină este considerată ziua întemeierii celei mai mari Taine de pe pământ: Sfânta Împărtașanie prin care Hristos se dăruieşte întregii lumii cu adevărat Trupul Său şi cu adevărat Sângele Său. „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.” ( Matei 26, 26-28).

Hristos împreună cu ucenicii Săi petrece ultimele clipe de dinaintea Patimilor Sale în această seară tainică, tristă, plină de durere. Astăzi, Domnul le dă ucenicilor exemplu desăvârşit al slujirii, spălându-le picioarele, învăţându-i că „Cel care vrea sã fie întâiul sã fie slujitorul tuturor” (Marcu 9, 35).

În grădina Ghetsimani Mântuitorul se roagă pentru toţi ucenicii Săi şi pentru toţi cei care vor crede în Cuvântul Lui „ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” ( Ioan 17,21) şi le încredinţează porunca cea mai mare: porunca iubirii. „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unl pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” ( Ioan 13, 34-35).

S-ar putea să vă placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *