Pătimirea Sfintei Mucenițe Agata

Întru această lună, ziua a cincea Pătimirea Sfintei Mucenițe Agata

În vremea prigoanei lui Deciu, în Sicilia, în cetatea Panormului era o fecioară foarte frumoasă, anume Agata, născută din părinți de neam bun și bogați. Chintian, ighemonul a poftit spre dânsa, vrând s-o aibă, dimpreună cu averea ei.

Fiind ea adusă în cetatea Cataniei, voievodul a poruncit să o trimită în casa unei femei bogate, anume Afrodisia, care avea cinci fiice tinere, ca acelea s-o înduplece spre jertfirea la idoli, lucru pe care nu l-au reușit.

Prin urmare, fecioara Agata a fost adusă din nou înaintea ighemonului și nedorind să se despartă de Hristos a fost dată spre munci și bătăi. Deci, îndemna voievodul pe slujitori s-o chinuiască și mai mult, să-i rupă pieptul și să-l taie cu clești de fier, apoi a fost aruncată în temniță. La miezul nopții, a venit apostolul Petru care a tămăduit-o, pentru aceasta mulțumea lui Dumnezeu.

Trecând câteva zile, tiranul a adus-o din nou pentru a fi iarăși chinuită și făcând aceasta s-a cutremurat pământul, pentru care poporul a cerut aceluia să n-o mai chinuie pe fecioară. Mai apoi, fiind Agata dusă în temniță și mulțumind lui Dumnezeu pentru toate și-a dat duhul în mâinile Domnului.

Tot în această zi, Pătimirea Sfintei Mucenițe Teodula

În vremea prigoanei lui Dioclețian și Maximian, în cetatea Anazavriei, era un voievod, anume Pelaghie, care a trimis slujitorii săi să-i caute pe creștini și să-i aducă pentru a se închina idolilor.

Astfel, aceia au prins o femeie creștină, anume Teodula, pe care au adus-o înaintea voievodului păgân pentru a jertfi idolilor. Însă ea l-a înfruntat pe ighemon, care mai apoi a dat-o la multe chinuri, dar mucenița le-a răbdat pe toate cu ajutorul lui Dumnezeu, de la care a primit și tămăduire.

Văzând acestea, un închinător la idoli, anume Comentarisie, s-a aprins în inima acestuia cuvintele spuse de Teodula despre împărăția cea veșnică pe care a pregătit-o Hristos celor ce cred în Dânsul și așa a ajuns la cunoașterea adevărului.

Stând Comentarisie și Sfânta Teodula înaintea voievodului păgân și cel dintâi spunând că ea l-a povățuit la credința cea dreaptă, ighemonul a poruncit să-i taie capul, iar mucenița a fost aruncată într-un cuptor aprins din care a ieșit nevătămată.

Apoi, un alt ajutător al voievodului, anume Eladie i s-a dat putere ca s-o întoarcă pe Teodula la închinarea idolilor, dar ca și Comentarisie și acesta s-a convertit și s-a făcut creștin, drept pentru care i s-a tăiat capul.

Atunci, voievodul a aprins o tigaie și punând-o pe Teodula pe ea a turnat smoală fiartă, ceară și unt, dar sfânta a ieșit nevătămată, în timp ce voievodul și poporul care era de față au ars.

Văzând minunea, mulțime de popor, între care erau și Macarie și Evagrie a crezut în Hristos. Mai pe urmă, necredincioșii au aprins iarăși un cuptor și aruncând în el pe Teodula, pe Macarie și Evagrie și pe cei care crezuseră în Hristos, aceștia toți rugându-se și-au dat sufletele în mâinile lui Dumnezeu.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Februarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2012

Editor: George Cismaru

 

S-ar putea să vă placă și...