candela
candela

Sfântul Proroc Avacum

avacum

Sfântul Proroc Avacum era din seminția lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părțiile Iudeii, și pentru viața sa cea plină de fapte bune a primit de la Dumnezeu darul proorocirii. Acesta a proorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea Bisericii și luarea poporului în robie și a plâns foarte mult văzând mai înainte nevoile ce aveau să vină asupră-i.

Odată el a făcut fiertură și a înmuiat pâine în vas, zicând  către cei din casă: ,, Eu mă duc departe și, de voi zăbovi, voi să duceți pâine secerătorilor. ’’ Acestea zicând, a ieșit din casă și i s-a arătat îngerul Domnului pe cale  și i-a zis: ,, Avacume, du prânzul acesta pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei.’’ Și apucându-l îngerul Domnului de creștet, l-a ridicat de părul capului și l-a dus în Babilon  deasupra gropii – în sunetul duhului său- la depărtare de două mii  două sute șaizeci și cinci de stadii, și a strigat Avacum, zicând : ,, Daniile, Daniile, primește prânzul pe care ți l-a trimis Dumnezeu’’. Și Daniil a zis: ,, Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, și n-ai lăsat pe cei ce te iubesc pe Tine’’. Și sculându-se Daniil a mâncat. Iar îngerul Domnului, iarăși a pus pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

Și a proorocit și despre întoarcerea poporului din Babilon, ca și despre nașterea Domnului Hristos și încetarea Legii celei Vechi, și a răposat cu doi ani înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

Tot în această zi:

Tot în această zi:

  • pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Solomon, arhiepiscopul Efesului, care în pace s-a săvârşit.
  • pomenirea Sfântului Aviv cel nou, care prin foc s-a săvârşit.
  • pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Chiril Fileotu, care a pustnicit pe la anul 1060.

S-ar putea să vă placă și...