Sfinţii mucenici David şi Constantin, prinţi din Georgia

Preacuviosul Teofil Mărturisitorul

Preacuviosul Părintele şi mărturisitorul nostru Teofil era monah cucernic pe vremea împărăţiei lui Leon Isaurul, a cărui necredinţă şi rea pornire asupra sfintelor icoane...