Pacea de-acasă

Astfel, în ceea ce privește buna conlucrare a soților, Sfântul Ioan Gură de Aur observă că, în esență, trebuie să ne ferim de a...