Sfinții Mucenici și buni frați, doctori fără de arginți, Cosma și Damian, Leontie, Antim și Evprepie (Euprepie)

Sfântul Prooroc Osie (Osea)

Acesta se tâlcuieste mântuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel,...