Sfânta cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni

Sfinții mucenici Pasicrat și Valentin

Pasicrat şi Valentin, mucenicii lui Hristos, erau din Durostor cetatea Moesiei, ostaşi creştini pe lângă prefectul locului aceluia Avsolan. Şi văzând pe oameni cuprinşi...