Bunavestire (Blagoveștania) a preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria

Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzând făptura mâinilor Lui...