Sfântului Prooroc Daniel și a Sfinților trei tineri: Anania, Azaria și Misail

Proorocul Daniil se trăgea din seminția împărătească a lui Iuda, și fiind copil mic a fost robit de Nabucodonosor, apoi a fost dus de la Ierusalim la Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Acolo tinerețiile lui, cu darul lui Dumnezeu, au fost minunate și preamărite, și mai vârtos când cu bună pricepere, a vădit pe judecătorii cei nedrepți și fără de lege și a izbăvit de moarte pe nevinovata Susana, fata lui Helchie și femeia lui Ioachim.

În aceea vreme împăratul Nabucodonosor a zis lui Amelsad, mai marele eunucilor să aducă la palat ca să fie înaintea lui și să-i învețe carte și limba haldeiască din fiii lui Israel din seminția împărătească. Astfel au fost aduși din fiii Iudei Daniile și alți trei tineri, anume, Anania, Azaria și Misail cărora eunucul le-a pus alte nume, pe Daniil l-a numit Baltazar, pe Anania, Ședrah, lui Misaiil, Misah și pe Azaria l-a numit Abdneago.Atunci Daniil i-a zis eunucului să nu-i hrănească cu bucate aduse de la împărat, să nu-i spurce, ci să le dea lor numai semințe și apă, iar după zece zile s-au arătat aceștia la față mai frumoși decăt copilașii care mâncau din masa împăratului.Și le-a dat Dumnezeu acestor patru tineri istețime și înțelepciune, iar lui Daniil i-a dat darul tâlcuirii visurilor.Pentru că Nabucodonosor împăratul a avut un vis pe care l-a uitat, iar toți înțelepții Babilonului neputând să-i tălcuiască visul a pus ca aceștia să fie uciși, însă lui Daniil i s-a descoperit taina aceasta de la Dumnezeu și așa au scăpat nevătămați acei înțelepți. Deci, după ce Daniil i-a tâlcuit visul, împăratul l-a pus peste toată țara Babilonului, spunându-i că, cu adevărat Dumnezeul lui Daniil este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor și împăratul împăraților.

După o vreme a făcut Nabucodonosor un chip de aur în câmpul Deira, în țara Babilonului, iar lângă acesta un cuptor care ardea cu foc în care să-i ardă pe toți potrivnicii care nu vor cinsti acel chip.Iar pe cei trei tineri care nu s-au închinat chipului de aur, mâniosul împărat a poruncit ca aceștia să fie legați și aruncați în cuptor, după ce mai întâi acesta a fost ars de șapte ori.Iar îngerul Domnului a venit în cuptor la cei trei tineri și a spulberat para focului din cuptor, suflând ca un duh de rouă și au început să-l laude pe Dumnezeu.Atunci Nabucodonosr a văzut patru bărbați dezlegați , umblând prin mijlocul focului, deci a poruncit celor trei tineri să iasă afară din cuptor, iar el s-a închinat lui Dumnezeu înaintea lor poruncind ca tot poporul care aduce hulă împotriva lui Dumnezeu să fie dat spre pierzare.

Dar Nabucodonsor s-a mândrit și a avut un vis care însemna căderea lui pe care i l-a tâlcuit Daniil, dar după ce a fost izgonit dintre oameni și a măncat iarbă ca animalele, acesta și-a ridicat ochii la cer, a binecuvântat pe Dumnezeu, l-a lăudat și l-a slăvit pe Cel Preaînalt.Deci întorcându-i-se mintea a revenit în cinstea împărăției sale și preaslăvind pe Împăratul cerului după patruzeci și trei de ani de domnie s-a săvârșit în pace.Iar după moartea acestuia a venit fiul acestuia la domnie pe nume Evilmerodah, apoi după acesta nepotul lui Nabucodonosor pe nume Baltazar, în timpul căruia Daniil a proorocit despre Antihrist, despre sfârșitul veacului și despre înfricoșata Judecată.Iar împăratul Baltazar făcând cină mare s-au adus vasele cele de aur și de argint pe care le-a luat Nabucodonosr de la Ierusalim din templul Domnului Dumnezeu.Acela le luase să bea din ele,el și boierii lui cu femeile sale și să laude pe zeii cei de aur și argint, iar pe Dumnezeul cel veșnic nu-L lăudau.În acel ceas au ieșit niște degete de mână de om care scria pe peretele casei împăratului, iar împăratul s-a tulburat și a chemat toți înțelepții ca să-i tâlcuiască scrisoarea aceea, dar aceia n-au reușit nimic.Deci a fost chemat și Daniil care l-a mustrat pe împărat și a citit așa:,, Mani, Techel, Fares’’ și i-a tâlcuit-o într-acest chip :,,Mani înseamnă că a măsurat Dumnezeu împărăția ta și i-a pus capăt, Techel, adică a stătut în cumpănă și s-a aflat lipsă, Fares, adică s-a despărțit împărăția ta și s-a dat mezilor și perșilor’’.

Împărățind Darie medul, cel din Ciaxar împreună cu Cirus persul a fost clevetit Daniil și aruncat în groapa cu lei pentru că nu a respectat porunca perșilor și a mezilor de a se închina la alt zeu, afară de a cinsti pe împărat.Dar, Daniil a fost izbăvit din groapa leilor de Domnul Dumnezeul său, iar clevetiorii lui au fost aruncați la lei cu toți ai lor, aceia fiind sfâșiați de fiare. Deci, a fost cinstit Daniil de împăratul Darie, iar după acesta de Cirus persul asemenea.Iar babilonienii aveau un idol cu numele de Baal la care Daniil nu se închina, acela fiind lucru făcut de mână omenească. Dar slujitorii idolești i-au spus împăratului că idolul mănâncă și bea, însă Daniil i-a arătat împăratului urmele celor care mâncau pe ascuns din cele aduse înaintea idolului, deci aceia au fost uciși, iar idolul a fost dat pe mâna lui Daniil care l-a sfărâmat.Omorând și un balaur pe care babilonieinii îl cinsteau a fost și acesta omorât de Daniil, deci au venit aceia la împărat să i-l dea lor pe Daniil, altfel îl vor omorî. Dacă a fost dat Daniil în mâna acelora a fost aruncat în groapa cu lei unde a stat șase zile, iar Dumnezeu care a astupat gura leilor a trimis pe Avacum care era în Iudeea la seceriș să-l hrănească pe prooroc.Deci împăratul a venit în a șaptea zi să jelească pe Daniil, dar l-a văzut pe acela teafăr, astfel a lăudat pe Dumnezeul lui Daniil, iar pe cei vinovați i-a aruncat în groapă și i-a mâncat leii.Ajungând la bătrânețe Daniil cu prietenii lui și venind la domnie alt împărat cu numele Atic, acesta fiind mustrat pentru păgânătatea lui a poruncit să li se taie capetelor celor patru, care după tăierea lor se spune că capetele lor li s-au lipit de trupuri și îngerul Domnului a luat trupurile lor și le-a dus în muntele Gheval și le-a pus acolo sub piatră.După patru sute de ani, la învierea Domnului nostru Iisus Hristos au înviat și aceștia și s-au arătat multora și iarăși au adormit.

S-ar putea să vă placă și...