Sfântul Mucenic Polieuct

Luna Ianuarie, în ziua a noua facem pomenirea Sfântului Mucenic Polieuct

În vremea împăraților păgâni Deciu și Valerian erau doi ostași cinstiți, Nearh și Polieuct din cetatea Melitinei, pământul Armeniei care aveau dragoste unul către altul, cum nici între frați nu se află așa iubire.

Nearh era creștin dreptcredincios și în legea Domnului, iar Polieuct era elin, neluminat cu credința cea adevărată, însă avea obiceiurile cele creștinești.

Atunci când a pornit prigoana împotriva creștinilor, Nearh era pregătit pentru moarte, însă era mâhnit pentru prietenul lui Polieuct deoarece dorea să-l vadă creștin și se temea că acesta va rămâne întru păgânătatea elinească.

Atunci Polieuct i-a spus vedenia pe care a a avut-o cu Hristos, cum Acesta i-a dat o haină nouă în locul celei vechi, aceasta arătând schimbarea vieții sale întru Hristos.

Deci când a venit scrisoarea împărătească de a se închina idolilor, Polieuct a rupt-o și a defăimat-o, apoi a distrus idolii.  Prins  de chinuitori, a fost bătut și dus la judecată, fiind  momit cu îmbunări ca să se întoarcă la păgânătatea idolească. Dar, ostașul lui Hristos a stat neclintit și astfel a fost condamnat la moarte prin tăierea cu sabia, primind botezul sângelui.

Tot în această zi, Cuviosul Eustratie

Acesta era de neam din părțile Tarsului, din părinți dreptcredincioși, iar când a împlinit vârsta de 20 de ani i-a lăsat pe aceștia și s-a dus la mănăstirea lui Avgar, în părțile Olimpului.

Prin urmare s-a făcut monah, nevoindu-se cu inima osârdnică și neîngrijându-se de nimic din veacul acesta. Iar când a fost eresul luptătorilor împotriva icoanelor și acesta a fost izgonit din mănăstirea sa. Mai apoi, când Biserica și-a împodobit din nou podoaba cu sfintele icoane și Eustratie s-a întors în mănăstirea sa ostenindu-se în privegheri și rugăciuni neîncetate.

Iar când a venit vremea plecării lui la Hristos, i-a povățuit pe frații săi ca să se sârguiască pentru a se învrednici părții celor mântuiți, și așa binecuvântându-i și ridicând mâinile spre cer a adormit întru Domnul, având toți anii vieții sale, 95.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2013

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...