Sfântul Mucenic Petru, episcopul Alexandriei

Acesta a trăit în zilele împăratului Maximian, fiind învăţător al dreptei credinţe şi propovăduitor al dogmelor celor drepte, căruia împăratul voia să-i taie capul căci aflase de cele ce făcea el. Atunci îl supără Arie cerând iertăciune, rugându-se şi tot poporul pentru aceasta. Iar sfântul neînduplecându-se, nu i-a dat iertare, ci l-a alungat blestemându-l şi zicând a fi despărţit de mărirea lui Hristos şi în veacul acesta şi în cel viitor. Că zicea către ei că a văzut pe Domnul în chip de cocon mic strălucind mai mult decât soarele, dar purtând o haină ruptă din cap până în picioare şi întrebându-L pentru ce-i este ruptă haina a aflat de la El că Arie i-a rupt-o. Cu semnul acesta Domnul arătă despărţirea şi osebirea ce a făcut Arie Fiului de către Tatăl, nemarturisindu-L pe El de o fiinţă cu Tatăl. Asemenea a arătat şi celelalte dogme şi cuvinte de hulă ale lui Arie. Acest sfânt s-a săvârşit după porunca împăratului prin tăierea capului, câştigând cununa cea neveştejită.

Tot în această zi:
– pomenirea Cuviosului Malh, care cu pace s-a săvârşit.
– pomenirea Cuviosului Carion, care cu pace s-a săvârşit.
– pomenirea Sfântului Ermoghen, episcopul acragandinilor, care cu pace s-a săvârşit.
– pomenirea Sfinţilor Filumen şi Hristofor, care de sabie s-au săvârşit.
– pomenirea Sfântului Evghenie, care s-a săvârşit zidit într-o gaură.
– pomenirea Sfântului Procopie şi Hristofor, care de sabie s-au săvârşit.
– pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru cel din Corint.
– pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Grigorie cel ce a pustnicit la Piatra de aur, care se trăgea dinspre părţile Răsăritului.

S-ar putea să vă placă și...