Sfântul  Mucenic Nichifor

Întru această lună, ziua a noua Sfântul  Mucenic Nichifor

În Antiohia cea mare a Siriei se afla un preot, anume Saprichie, și un cetățean, anume Nichifor. Aceștia trăiau ca frații, însă vicleanul vrăjmaș a semănat vrajbă între ei, încât nu vroiau să se mai întâlnească.

După ceva vreme, venindu-și în sine, Nichifor a trimis câțiva prieteni la Saprichie, ca să-l roage să-l ierte, însă preotul n-a vrut. Aceasta a făcut și a doua oară și a treia oară, dar acela a uitat cuvintele lui Hristos din Evanghelie, Care a zis:,, Iertați și se va ierta vouă.”  Văzând aceasta, Nichifor a mers la Saprichie și i-a căzut în genunchi, dar preotul n-a vrut să-l ierte.

În acea vreme era prigoană împotriva creștinilor, deci fiind și preotul Saprichie adus înaintea ighemonului la judecată n-a dorit să aducă jertfă idolilor. Pentru aceasta a fost chinuit, iar mai apoi condamnat la moarte, prin tăierea cu sabia. Pe când era dus acesta la locul de execuția, a venit și Nichifor ca să-i ceară iertare preotului, dar acesta a rămas împietrit, pentru aceasta Dumnezeu a luat darul său de la el și Saprichie s-a lepădat de Hristos, spunând prigonitorilor că aduce jertfă idolilor.  Dacă a văzut Nichifor lepădarea lui Saprichie, îndată a strigat către călăi că este creștin și așa preotul s-a lipsit de cununa cerească, pe care a luat-o mucenicul Nichifor care l-a mărturisit pe Hristos.

Tot în această zi, Cuviosul Meletie Mărturisitorul

Acesta s-a născut în părțile Mării Negre, într-un sat ce se numea Teodot, din părinți dreptcredincioși, Gheorghe și Maria care au luat rod vrednic de fapta lor cea bună de la Dumnezeu și pe care l-au dăruit iarăși Acestuia. La Sfântul Botez a fost numit Mihail, pentru că Meletie a fost numit mai pe urmă, când s-a făcut monah și împreună cu numele și-a schimbat și viața.

După ce a crescut și a sporit cu vârsta în înțelepciune, tânărul Mihail și-a lăsat părinții și a plecat să se închine sfintelor locuri, la Ierusalim. După ce s-a închinat cu evlavie acolo, a plecat prin pustietățile de prin împrejur, cercetând cuvioșii părinți care se nevoiau și viețuiau pe acolo. De asemenea, a mers și la Muntele Sinai, unde a fost tuns în monahism, petrecând acolo multă vreme în aspră nevoință, pentru care s-a învrednicit de daruri duhovnicești.

Dar, ca să nu fie lăudat, cuviosul a plecat de acolo la Ierusalim, iar mai apoi s-a pogorât în Egipt, apoi în Damasc. După acea, a mers în muntele Latrului, după care s-a dus la Muntele Galisiul, ce se află în Asia Mică, ajungând la mănăstirea părintelui Lazăr Galisiotul, unde la fel viețuia ca un înger în trup.

Însă, iarăși vroia să plece de acolo pentru a scăpa de slava de la oameni și având o vedenie neobișnuită  de la Dumnezeu a plecat la Constantinopol pentru a ajuta dreapta credință. Acolo, a început să povățuiască poporul la adevăratul Dumnezeu, dar vicleanul diavol a ridicat război împotriva turmei lui, prin catolicismul care se abătea asupra Răsăritului.

A venit cuviosul Meletie dimpreună cu un Galaction, un alt părinte ieromonah cu care pustnicise în muntele Galisiului și au mustrat pe împăratul Bizanțului, pentru că acesta îmbrățișase dogmele latinilor și dorea unirea cu Roma. Îndrăzneala cuvioșilor a fost pedepsită de împărat care i-a băgat în temniță, după care i-a trimis în surghiun în Schir, o insulă supusă mitropolitului atenienilor.

Sfinții lui Dumnezeu au pătimit mult rele pentru Hristos, lui Galaction i-au scos ochii, iar lui Meletie i-au tăiat limba, însă în toate acestea au dat slavă lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu s-a arătat minunat în cei doi sfinți ai Lui, căci Meletie a grăit limpede și după ce i s-a tăiat limba, iar bunul Galaction a slujit Sfântă Jertfă cea fără de sânge, după ce dreptcredinciosul Andronic a devenit împărat al grecilor și a reașezat buna credință.

Astfel, după multe osteneli, cuviosul Meletie s-a mutat la Domnul pe Care L-a iubit și slujit din pruncie , trăind 77 de ani pe acest pământ, iar acum se odihnește în locașurile cerești.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Februarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2012

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...