Sfântul Ioan Casian Romanul

Acest sfânt era din cetatea Romei și se trăgea din pãrinți luminați și vestiți. Încă de mic copil el a avut mare dragoste de învățătură și de vorbire. Cu râvna și cu ascuțirea minții sale a străbătut toată învățătura elinească, deprinzând în chip desăvârșit filozofia și astronomia, învățând bine și dumnezeiasca Scriptură. Și vrând să-și împodobească viața cu curăția fecioriei, ieșind din patria sa a intrat într-un schit și s-a făcut monah, dându-se pe sine la toată ascultarea. Deprinzându-se acolo cu tot felul de petrecere grea, și obișnuindu-se cu nevoințele și pentru multa sa ascultare ajungând la desăvârșită chibzuială, s-a retras în sihăstrie și petrecând acolo mulți ani și topindu-se pe sine în toată smerenia, a trecut la mai multă ispită și nevoință. Apoi, ieșind din sihăstrie, a înconjurat toate mânăstirile Egiptului și ale Tebaidei și muntele Nitriei și al Asiei, Pontul și Capadocia și tot Răsăritul, adunând de acolo viețile tuturor părinților și petrecerile și nevoințele lor, mai mult de cum adună ceara pecețile inelelor. Și aceasta o adeveresc lucrările cele scrise de dânsul, care sunt pline de toată iscusința și înțelepciunea și folosul. A mai scris și alte asemenea învățături, pe care, dacă le va citi cineva cu socoteală, multă roadă va avea într-însele și mult folos va dobândi; și va cunoaște dintr-însele și viața și obiceiurile scriitorului. Deci, astfel viețuind acest minunat om și așa petrecând, către locașurile cele de dincolo s-a mutat.

S-ar putea să vă placă și...