Sfânta Muceniță Tatiana fecioara

În luna ianuarie, ziua 12, facem pomenirea Sfintei Tatiana fecioara și cei împreună cu dânsa

Aceasta s-a născut în Roma cea veche, din părinți de neam mare fiind crescută cu bunăcuviință și frică de Dumnezeu, învățând și dumnezeiștile cărți. Venind ea în vârstă, s-a făcut mireasă a lui Hristos, Căruia îi slujea în post și rugăciuni, fiind învrednicită de slujirea diaconiei.

În vremurile acelea, creștinii erau prigoniți și siliți să aducă jertfă idolilor. Deci, fiind prinsă și Tatiana și adusă în capiștea idolească ca să se închine zeului Apolon, ea s-a rugat lui Hristos și îndată a căzut idolul, dărâmându- se și o parte din templu și ucigând mulți din păgâni. Văzând necredincioșii acestea, au adus-o la judecată unde a fost chinuită până întratât, încât i-au scos și ochii. Cei care o chinuiau erau loviți mai tare de nevăzuții  îngeri ai lui Dumnezeu, iar Tatiana se ruga pentru ei ca să ajungă la cunoștința adevărului. Astfel, acelor păgâni li s-au deschis ochii sufletești și au crezut în Hristos,  opt  mărturisitori la număr, aceștia fiind chinuiți cumplit, la urmă li s-au tăiat capetele.

Sfânta a fost adusă în altă zi la judecată și a stat înaintea celor care o chinuiau întreagă și sănătoasă la trup, având fața luminoasă. Deci, iarăți a fost bătută și tăiată cu brice, iar Tatiana rugându-se Mirelui Hristos a răbdat cu vitejie toate zdrobirile și lovirile chinuitorilor.

Fiind din nou aruncată în temniță, din nou a fost tămăduită de Dumnezeu, arătându-se cu trupul sănătoasă. Mai apoi a fost amăgită să aducă jertfă zeiței Artemida și apropindu-se ea de templul aceleia, prin semnul Sfintei Cruci, îndată a fost nimicită capiștea idolească cu tot cu păgânii ei slujitori.

În sfârșit, fecioara a trecut prin multe alte chinuri, din care a fost tămăduită de către Hristos, a mai surpat și idolul Die și neștiind judecătorul ce să-i mai facă, a pedepsit-o cu moartea, tăindu-i sfântul ei cap, împreună cu al tatălui său, pentru că s-a dovedit că și acesta era creștin, primind amândoi cununile mucenicești de la Hristos, Dumnezeu.

Tot în această zi, sfântul mucenic Petru care s-a numit Abesalamit

Acesta a fost prins în cetatea Avlona și fiind silit să aducă jerftă idolilor a stat neclintit în credința în Hristos. Deci, a fost mucenicul chinuit încât poporul văzând sângele lui curgând îi spunea să se miluiască. În cele din urmă ostașul lui Hristos a fost răstignit pe cruce și așa și-a dat sufletul în brațele Domnului.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2013

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...