Săptămâna patimilor – Sfânta și Marea Sâmbătă

În această sfântă zi, prăznuim îngroparea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos si pogorârea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre viată vesnică.

Evanghelia dupa Matei – capitolul 27

 1. Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul.
 2. Şi iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat;
 3. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat.
 4. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora.
 5. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
 6. Şi erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I,
 7. Între care era Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui Zevedeu.
 8. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era un ucenic al lui Iisus.
 9. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea.
 10. Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in,
 11. Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus.
 12. Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă Marie, şezând în faţa mormântului.
 13. Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat,
 14. Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula.
 15. Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi.
 16. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi.
 17. Pilat le-a zis: Aveţi strajă; mergeţi şi întăriţi cum ştiţi.
 18. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.

S-ar putea să vă placă și...