candela
candela

Cuviosul Părinte Atanasie, închisul din Pecerska

Acest  cuvios Atanasie era călugăr în mănăstirea Pecerska, având viață sfântă și plăcută lui Dumnezeu și mult bolind a murit.Iar frații au îngrijit trupul lui și l-au înfășat, dar din neângrijire, mortul a rămas două zile neângropat. Atunci s-a făcut noaptea arătare egumenului, zicând așa: ,, Omul lui Dumnezeu,  Atanasie, zace de două zile neângropat și tu nu bagi seamă’’.

Iar egumenul a venit a treia zi împreună cu frații la cel mort ca să-l îngroape, dar l-au aflat pe el șezând și plângând. Dacă l-au văzut înviat s-au spăimântat, iar el le răspundea numai atât: ,,Mântuiți-vă!’’ Le-a mai zis lor cel ce înviase:,, Să aveți ascultare în toate către egumen, pocăiți-vă în tot ceasul și vă rugați Domnului Iisus Hristos și Preacuratei Lui Maici, și cuvioșilor  părinți Antonie și Teodosie, ca să vă săvârșiți viața bine și să vă învredniciți a fi îngropați aici în peșteră, împreună cu sfinții părinți.

Apoi le-a zis să nu se înalțe cu mintea, iar mai mult să nu mă întrebați, ci vă rog iertați-mă’’. Iar el s-a închis doisprezece ani în peșteră astupând ușa după sine, plângând neâncetat și n-a grăit nimănui nimic.

Iar după adormire, s-a adeverit sfințenia sa prin facere de minuni. Pentru că, un frate anume Vavila, fiind bolnav de șale de mulți ani, a fost dus la moaștele acestui fericit și sărutând trupul lui îndată s-a vindecat. De atunci, au priceput toți că acest cuvios Atanasie este fericit și plăcut lui Dumnezeu.

Tot în această zi:

Tot în această zi:

  • pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Solomon, arhiepiscopul Efesului, care în pace s-a săvârşit.
  • pomenirea Sfântului Aviv cel nou, care prin foc s-a săvârşit.
  • pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Chiril Fileotu, care a pustnicit pe la anul 1060.

S-ar putea să vă placă și...