Cuvânt la Întâmpinarea Domnului și Jertfa Preacuratei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu

 

Întru această lună, ziua a doua Cuvânt la Întâmpinarea Domnului și Jertfa Preacuratei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu

La 40 de zile de la Nașterea Domnului a venit vremea curăției celei legiuite a Pruncului Iisus prin aducerea jertfei celei cuviincioase lui Dumnezeu și prin rugăciunea preotului.

După aceea, după obicei, Maica Domnului și bătrânul Iosif l-au pus înainte pe Pruncul cel întâi născut și l-au răscumpărat cu prețul cel rânduit, precum s-a poruncit lui Moise de către Domnul.

Deci, acea lege a Domnului împlinind-o Maica lui Dumnezeu, a venit acum în biserică, cu Cel care a dat Legea pentru a se curăți, deși nu-i trebuia curățire, fiind fără prihană și Preacurată.

Apoi a adus jerfă, nu ca cei bogați, care aducea un miel de un an fără prihană, ci ca cei săraci, care aduceau două turturele sau doi porumbei, arătând în toate smerenie și iubind sărăcia.

În acea vreme când părinții au suit pe pruncul Iisus ca să facă după obiceiul Legii pentru dânsul, în biserică a venit și dreptul Simeon, bătrânul care aștepta mângâierea lui Israel.

Acesta, cunoscând cu duhul că Acela este Mesia cel așteptat cu veselie a cântat: ,, Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău, în pace”, pentru că a văzut mântuirea pe care a pregătit-o înaintea tuturor popoarelor. Iar către Maica Lui a zis: ,, că Aceasta este spre căderea și scularea multora”, adică spre căderea celor care nu vor voi să creadă cuvintele Lui, iar spre scularea celor ce vor primi cu dragoste sfânta Lui propovăduire.

De asemenea, acolo era și Ana prorocița, fiica lui Fanuil, din seminția lui Așer, care era văduvă, fiind în vârstă de 84 de ani, și care numai 7 ani petrecuse cu bărbatul ei, restul vieții l-a petrecut slujind lui Dumnezeu. Deci, apropiindu-se și aceea, a spus multe prorocii despre Prunc tuturor celor ce așteptau mântuirea în Ierusalim.

Acest praznic s-a așezat în vremea împărăției lui Iustinian, care a poruncit să se așeze ca un praznic dumnezeiesc al Născătoarei de Dumnezeu. Și aceasta din următoarele pricini: datorită molimei care a fost în Bizanț în acele vremuri, când au murit mii de oameni și pentru cutremurul care a fost în Antiohia în care la fel au murit mulți oameni. Astfel, unui om cu viață sfântă i s-a descoperit să se prăznuiască Întâmpinarea Domnului și a Născătoarei de Dumnezeu.

Venind ziua Întâmpinării Domnului și făcându-se priveghere de toată noaptea, s-a ridicat molima cea de moarte și cutremurul pământului s-a alinat, prin milostivirea lui Dumnezeu și cu rugăciunile Maicii Sale.

sursa: Viețile Sfinților pe luna Februarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2012

Editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...