Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului

Luna Ianuarie, ziua a douăzeci și șaptea, Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului

După fericita moarte a Sfântului Ioan Gură de Aur, dumnezeiescul lui suflet s-a dus în ceruri, bucurându-se, iar mult pătimitorul și mucenicescul lui trup a fost îngropat în Comane, de ucenicii și prietenii lui, cu care dânsul a călătorit în izgonire.

Aceștia au mers la Roma și au povestit episcopului Romei, Sfântului Inocențiu și împăratului Onoriu, fratele lui Arcadie toate câte a pătimit minunatul Hrisostom de la Eudoxia împărăteasa și cum a fost osândit. Totodată, acești bărbați au povestit și toate întâmplările ce s-au întâmplat în împărăteasca cetate, după izgonirea nedreaptă a sfântului, anume: cutremurul cel mare, sfărâmarea statuii de argint a nelegiutei Eudoxia, înfricoșata grindină și altele asemenea.

Deci papa și împăratul Onorie au trimis fiecare câte o scrisoare de afurisenie împăratului Arcadie, care umilindu-se pentru cuvintele lor a pedepsit pe toți aceia care au făcut rău arhiereului lui Hristos, Ioan, iar pe soția sa a închis-o într-o casă de defăimare. După aceea a scris scrisori celor doi, smerindu-se pentru dezvinovăția sa, fapt pentru care papa i-a ridicat afurisenia.

Împărăteasa Eudoxia a murit în chinuri grele, pentru că pătimea pentru cele lucrate de dânsa asupra lui Ioan, deci, înainte de a-și da sfârșitul  a dat înapoi via văduvei și celelalte pe care cu nedreptate le luase, apoi a plecat din viața aceasta.

După moartea împăratului Arcadie, fiul acestuia Teodosie cel Tânăr sfătuit de ucenicul lui Ioan, patriarhul Proclu al Constantinopolului, a trimis oameni să aducă sfintele moaște ale Hrisostomului spre mângăierea cetății și pentru ca să înceteze tremuratul mormântului Eudoxiei, mamei lui.

Sfintele moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur au fost aduse din exil după 33 de ani de la adormirea lui, fiind așezate în biserica Sfinții Apostoli, împăratul Teodosie plecându-și genunchii la rugăciune în fața

sursa: Viețile Sfinților pe luna Ianuarie, ediția a-III-a, editura Mănăstirea Sihăstria- 2013

editor: George Cismaru

S-ar putea să vă placă și...