Sfinţii Părinţi ce s-au adunat în Efes la Sfântul şi a toată lumea al treilea Sinod, în zilele împăratului Teodosie cel Mic, care au caterisit pe necredinciosul Nestorie, episcop de Constantinopol