Pomenirea binecredinciosului împarat Iustinian în biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol

Sfântul și Dreptul Gamaliel

Pe când Sf. Apostoli propovăduiau Evanghelia, Sinedriul (organismul judecătoresc suprem al poporului evreu din acea vreme) încearcă să le interzică propovăduirea Evangheliei; aruncaţi în...