Pomenirea celei de a treia aflări a cinstitului cap al sfântului, măritului prooroc și Înaintemergător și botezător Ioan

Acest cinstit şi sfânt cap fiind ascuns multă vreme, acum a izbucnit din sânurile pământului, ca aurul din baie, nu închis în vas de...