Sfântul cuvios Vasile de la Poiana Mărului

Sfântul apostol și evanghelist Marcu

Prealăudatul apostol Marcu a propovăduit pe Hristos în tot Egiptul şi Libia şi Varvaria şi în Pentapole, în zilele lui Tiberiu Cezarul, şi a...