Despre acoperământul aripilor lor îngerești – Predica părintelui Ilie Cleopa

Predică rostită la sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil. Iubiţi credincioşi, Până aici am vorbit mai pe larg despre îngeri, împărţirea lor, însuşirile şi...