Rugăciunile dimineții

  Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. (de trei ori, cu închinăciuni până la pământ) Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și...