Fericirea credinţei în Hristos cel înviat – predică rostită de pr. Constantin Galeriu

Predica a fost rostită în Duminica Tomei, pe data de 26 aprilie 1998  În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Amin....