Despre Harul Duhului și viața curată

Sfântul Ioan Gură de Aur în Omiliile sale la Evanghelia după Matei ne lasă mărturie una dintre cele mai aprinse dovezi de pledoarie duhovnicească....