Pentru vindecare avem nevoie de medicamente amare

Sfântul Ioan Gură de Aur arată că „dacă moartea, cel mai mare rău, își are rădăcina și temeiul în păcat (Rom. 5,12), cu atât...