Mănăstirea Snagov

Istoric Săpăturile arheologice efectuate în 1932-1933 pe insula Snagov, în apropierea localităţii Siliştea Snagovului, au scos la lumină unelte şi vase din epoca bronzului...