Familia contemporană – Ideologia Hollywood vs Sfântul Paisie

În contextul ideologic actual, familiile cu mulţi copiii sunt foarte puţin încurajate. De obicei, criticii acestora răspândesc propoziţii de genul: De ce au făcut...