Căsătoria nu este „o afacere, ci o comuniune de viaţă”[1]

Morala şi spiritualitatea ortodoxă insistă pe faptul că nu trebuie aşezat la baza alegerii viitorului /viitoarei partenere de viaţă avuţia, bogăţia sau frumusețea fizică....