Acatistul Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos

Condac 1: Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem...