Ce este Botezul de necesitate şi când trebuie săvârşit acesta?

Foarte puţini credincioşi cunosc faptul că există o rânduială prescurtată a rânduielii Tainei Sfântului Botez, cunoscută în Molitfelnic ca Rânduiala Sfântului Botez pe scurt.

                                            (Material realizat de Pr. Lucian Farcaşiu)

Această rânduială se săvârşeşte însă într-o situaţie concretă, specială, precizată de Molitfelnic: “Se cuvine a şti că de va fi pruncul atât de slab, încât să fie în primejdie şi îndoială că nu va trăi până ce se va împlini toată rânduiala Botezului (adică rânduiala întreagă a slujbei Tainei – n.n.) … la o astfel de întâmplare, se aduce apă şi preotul lasă acea lungă rânduială şi face după cum se arată mai departe…”, urmând rânduiala specială a acestei Taine, într-o variantă mult prescurtată, după cum arată Molitfelnicul. O astfel de rânduială cuprinde binecuvântarea de început, rugăciunile începătoare şi o rugăciune specială pentru sfinţirea apei în care urmează să fie botezat pruncul care se află în primejdie de moarte, după care “îndată toarnă untdelemn în apă, şi apoi botează” pe prunc rostind: Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. După ce-l botează, îl unge cu Sfântul şi Marele Mir, zicând: Pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Şi după aceasta, îmbrăcându-l pe el, înconjură cu dânsul, după obicei (cristelniţa în care s-a făcut Botezul – n.n.), cântând Câţi în Hristos v-aţi botezat…. Şi făcând sfârşit, îl împărtăşeşte cu Sfintele Taine, adică cu Trupul şi Sângele Mântuitorului.

O asemenea rânduială are un caracter special, pentru o situaţie de necesitate, fapt pentru care, un Botez, astfel săvârşit, se numeşte Botez de necesitate. Rânduiala aceasta prescuratată a slujbei, va fi însă completată, urmând indicaţiile Molitfelnicului, care urmează, preciznd: “Iar după aceasta, întâmplându-se ca să trăiască pruncul, atunci dator este preotul să-i citească toată slujba Botezului, afară de afundare şi ungere”. Mai departe, Molitfelnicul, precizează: “Se cuvine a şti iarăşi, că de va fi pruncul slab, precum mai sus s-a zis, şi nu s-ar întâmpla preot (prin preajmă – n.n.), atunci, ca să nu moară pruncul nebotezat, orice parte bărbătească, sau nefiind nimenea dintre bărbaţi, atunci moaşa, sau orice altă femeie, luând apă, să-l boteze, zicând: Se botează robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Iar de va trăi pruncul după acest botez (de necesitate – n.n.), trebuie să fie adus la preot ca să împlinească ungerea cu Sfântul Mir şi toată slujna Botezului, după cuviinţă” (Molitfelnic, p. 45).

Aşadar, orice familie ortodoxă responsabilă, trebuie să cunoască aceste lucruri, iar dacă se află la naşterea unui prunc într-o astfel de situaţie, să procedeze după cum am arătat, adică în conformitate cu învăţătura Bisericii, pentru săvârşirea Botezului de necesitate al respectivului prunc, care este neputincios, aflându-se în pericolul de a muri nebotezat. Astfel, poate fi chemat preotul care deserveşte aşezământul medical, în care se află mama şi pruncul, pentru a-i acorda copilului şansa Botezului, cunoscând cuvântul Mântuitorului Hristos care zice că “dacă nu se va naşte cineva din apă şi din duh, nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 3).

Iar dacă copilul se va însănătoşi, aşa cum prevede şi Molitfelnicul, el va fi adus la Biserică pentru a fi săvârşită şi cealaltă parte a slujbei Botezului, şi pentru a fi împlinită astfel întreaga rânduială a acestei Sfinte Taine.

 

S-ar putea să vă placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *